Terug naar gedichten

De Dertiende Apostel

Moge Kerstmis 1998 een goede herinnering blijven,voor allen die hier aanwezig zijn, en voor allen die er ooit eens bij behoorden.
Vóór al diegenen die steeds dit geluk gemist hebben.
Om een lang verhaal kort te maken,moet je slechts de goede dingen ervan herinneren
en zij die in God geloven:zullen deze boodschap als een bloemlezing bekronen;
Zij die noch niet geloven: zullen ongetwijfeld er ooit eens de kans toe krijgen,
om te begrijpen:
dat ze reeds lang op Gods-internet aangesloten waren,
maar de toegang er toe niet gevonden hadden,
en…
Zij die denken dat ze het geloof verloren hebben, zullen eindelijk tot besef komen dat:
"hoop laat leven", en zolang er leven is,
er de kans toe bestaat het verloren terug te vinden,
maar…
dit mag men niet steeds in die zelfde dimensie verwachten
als deze, waarin ons huidig leven zich nu afspeelt.
Godswegen zijn toch zo ondoordringbaar, al denkt:dat nietig ding, "De Mens":
alle geheimen der wetenschap doorgrond te hebben,
Maar de mens is beperkt en toch wil hij altijd meer,
Terwijl hij slechts maar gelukkig is
in de eenvoud, van zijn bescheidenheid.
Ieder gelovig mens, ziet die Ene God,
zoals hij die zou willen zien
en het is anders om:Die Ene God schiep ons, zo verschillend van elkaar,Omdat we hem juist als de Enige God, zouden aanzien.
Laat ze dus maar klonen,
we staan des te meer, verder van de waarheid afgedwaald.
1998 is wiskundig, als proefgetal gelijk aan nul.
En dit is nog maar een proef,
op de voorstelling van het jaar 2000,
dan pas moet men alle Computers gelijk stellen
aan het jaar 2000.
Eigenlijk staan we dan reeds 2 jaar ten achter,
Maar het is ook maar een proef.
De ongelovige Thomas,
Één der twaalf apostelen, werd ook op de proef gesteld.
en kon maar geloven wat hij daadwerkelijk zag.
Nu ziet men dadenwerkelijk zoveel,
Dan men werkelijk de maat niet meer volgen kan.
Het geluk van het innig samen zijn:
is er door Media en Televisie verdreven.
Het geluk van te geloven,
In dat fantastisch fantaserend bestaan van:
Sinterklaas, de Kerstman, de Paasklok….
en ja, later wat ouder geworden, ook dit van God,
Wordt ons dagelijks door onwaardige politiekers,
hersenspoelend verdreven via het nieuw rechtssysteem van:
"Alsmaar meer onderscheid tussen rijk en arm".
De emancipatie van de vrouw,
terwijl er alsmaar minder echte mannen overblijven en wij
onze kinderen in een jungle van onrecht laten opgroeien.
Dit allemaal, terwijl liefde en seks zo verward lijken,
Zo ver van elkaar komen te staan,
Zodat man en vrouw elk hun eigen weg gaan om elders
te zoeken wat ze bij elkaar slechts kunnen vinden.
Moet men daarvoor zo hard werken en veel centjes verdienen,
In een nood naar seks rond reizen,
en met een hoop stenen, huizen bouwen,
terwijl dit ene ware innerlijke huis, het huis van innig samenzijn:
het eindresultaat van alles is.
In zijn eenvoud van gelukkig samen zijn,
hebben wij dan onze zonen en dochters wellicht ook willen klonen,
naar ons eigenbeeld.
Ouder geworden ben ik daar gelukkig om,
Dat dit niet zo is.
Ik heb in mijn leven zoveel fouten gemaakt,
Dat ik door deze fouten te aanvaarden en te willen inzien,
Een gelukkig mens geworden ben.
Laat onze kinderen ook eens missen,
Laat ze ook hun fouten begaan en berispt ze, met een gevoel van geluk,
Dat zo lang wij nog leven, ze zich niet alleen moeten verantwoorden.
En als kerstboodschap besluit ik hieruit.
Zeg het niet met woorden,
Maar toon het met daden,
De mooiste les die we onze kinderen kunnen geven,
Is als voorbeeld dienen.
Indien wij ouders in harmonie leven,
Trots de noden die het leven ons schenkt,
Zullen zij de nodige lessen er wel voor zichzelf uittrekken.
Indien wij toegeven ook gemist te hebben,
Zullen zij de moed hebben zich te herpakken.
En indien zij naar ons opkijken uit liefde,
Moeten wij er op wijzen dat wij ook maar mens zijn.

Dat wij ook niet alles kunnen en onfeilbaar zijn.
Aan een innig geluk en vrede dient elke dat opnieuw gewerkt te worden
Zo zie ik de 13de Apostel, als de weerman van onze ziel
en die moet ook elke dag opnieuw geraadpleegd worden,
dag na dag,
dan pas weet ik dat: "Het weer eens een mooie kerstdag wordt".

Siro Germon

04-09-2004

Siro Germon

Geregistreerd op:
15 augustus 2004

Initiatief van:

  Bernadette
  Claasje
  helendevink
  Inge *
  Pauline
  Sander

Zelf gedichten insturen kan op:

Gedichtenlog.nl