Terug naar gedichten

Ealanor uncaucht

DIT JAAR WAS HET MENENS.
Ze hadden speren bij bij waar stroomstoters Inzaten.
IngebOuwde ratel geweren waar Ijzeren pijLlen inzaten
Die een MagnEtisch EffEct hadden op de Hoorn van EalaNor
StokkeN waar NetteN uitvLogen om de eENhoorn te strikken
Naar EiGen Zeggen had ik opgevangen dat 1 van de bezetenne
VolgelIngen Ergens zakjes ZWARTE MAGIE had op de kop getikt
En een tovenaars Staf Gemaakt voor Boze toVERSPREUken
HobbitFeat Had uit zijn Oorlogswapensvoorraad WaT granaten Meegesmokkeld SpecIaal Voor Ealanor.

De Jacht was Begonnen....

De tent stond in de Buurt van zo een aansleep steen
Waar EenHoorns hUn hoorn aan scherper maakte.

Ze Zaten niet voor de struik zoals vorig jAAr
Maar In de struik gecamoufleerd
bij de rivIEr.

Elke boom in de nabijgelege buurt zat vol met vallen
Overal waren Val kUilen voor het Unieke beest gezet.

Elke nacht gingen de Jagers op Verschillende
locaties ROND de rivierverSchuild met een wapenarseNaal
Te wachten op de Verschijning van Hare uniekigheid

Iedereen begon hun bijlen, messen, Zwaarden
Al aan te slijpen
The Haunt was Open

"zijn dat de Torens?"
"Ja" Zei Billy. We stonden in het bos.
In de Verte zag ik 2 grote zwarte,
hemelse fabelactige schaduwen van Torens
Die elke Seconde groter Leken te Worden.
Je hoorde de grond BeveN.
jE ZAG GROTE BOOSAARDIGE Ogen
Rondkijken over heel het bos.
Die Van Sinek...
De lucht had Alle leuren en in een harde
Mooie stroombundel kwamen ze naar het punt
van de torens, waar alle Kwaadheid ter wereld
Zich Bundelde..."

Na een rare kronkelige droom Schoot Nicholas
Wakker. Hij lag in een struik met een Wapen in
Zijn handen, en zijn dagboek en pen naast zijn zaklamp
Naast hem.
Het was nacht en iedereen had zijn blik en trekker
Op het Meer gericht.
In de tent zat HobbitFeat met een Harpoen
Naar de Steen te kijken.
En soms Hoorden we stenen een zwaard aanslepen.
De maan stond hOOg en morgen gingen ze terug
Naar het thuisfront.
Ealanor Had zich de voorbije maanden nergens laten zien
Deze nacht was de laatste kans op overwinning.
Er kwam een koude bries opzetten en de nachtdieren
Zorgde voor het geluid.
Sommige waren al ingedommeld,
maar Nicholas bleef voortschrijven in zijn dagboekje
Gedichten voornamelijk, enkel gedichten over eALANOR

"Ealanor she is wath outher people needs."
Was zowat het zwakste wat hij had gepend en
Na een stile scheldtirade sloeg hij zijn boekje dicht
en knipte de zaklamp uit.

Geritsel
We waren een Uur later.
Geritsel.
Warme wind in de lucht vervaagde en stroomde toe
Geadem en iedereen kreeg kippenvel en een grijns van
Hoera ! op hun gezicht.
Dit kende ze nog
Enkel Nicholas had een ander gevoel, Het gevoel van eindelijk zijn jaarlijkse Mirakel te zien wat de rest van het jaar goedmaakte

De komt van The Unicorn.
TRAP.
Met een geplof van 4 hoeven in het mos
zagen ze het beest voor hun langzaam schitterend
En EleGant het unieke beest naar de waterput dartellen
Met de helderste ogen ooit gezien.
Mirakel hoe dit beest in zo een slechte wereld kon leven
En zo hemels kon zijn.

Hij schreef in het donker wat in zijn dagboek

"Today i Saw God. It Loocks like a UniCorn."

Het beest dronk wat.
Zijn Staart was vol zilver, Goud En brons gekleurd.
Zo mooi dat je zou denken dat het een hologram was.
Maar het was echt 5 meter voor hun neus.
Het beest liep voorbij de struiken met de ogen dicht.
Je zag het genieten van de koude bries.
Zij liep richting de steen.
Langzaam negeerde ze de tent en begon haar Diamanten hoorn aan te slijpen Om hem scherper te maken.
Het gehijg van HobbitFeat veraade veel.
Lang rust was het beest niet gegund.

"Get it ! ! !"
Iedereen sprong recht.
Het beest trapte en sprong op de tent met haar voorste
Poten draaide in het rond zodat alle belagers
Op de grond doken rende weg stijgerde op, mistte
5 speren.

"The fealing of Heaven..."
Sprak Nicholas bidden uit en hij sprong op de Unicorn.
eALANor keek naar beneden en zag de jagers recuperen.
Nicholas zijn zwaard maakte haar bang.
Plots een speer naar de hoge lucht.
Die van de harpoen.
Nicholas greep het zwaard en sloeg ze weg van Ealanor
Hoogte werd hoger en de speren en geweer schoten
Werden weggeslagen door de Dappere Nicholas.
Je hoorde de mannen beneden rennen.

"FUCK!"

Ealanor landde aan het begin van het bos in een diepe hoek
Van een Pad voor haar Hol.
Nicholas keek verbijsterd als hij zag wat voor een groot
gat in de grond Haar hol moest voorstellen
zoiets mooi verdiende een paleis.
Geen hol in de grond.
Dat was meer een woonplaats voor Hobbitfeat.
Langs een kant schoot een speer open en omringde die ealanor
Ver waren ze niet meer.
Met alle moeite probeerde Hij het los te snijden.

"We are here!"

En het beest vloog weg met Nicholas op de rug.
Hemels...zo voelde het beest, spanned, De situatie

Na lang vliegen landde The unicorn tussen een vlaag bomen die plots het beest begroette

"Good Day tho You." Sprak het beest.
Nicholas keek met open ogen.
"Get of my wings..."
Ealanor The unicorn Sprak, had een mooie vrouwelijke stem.

"Hy i am Nicolas..."
"And your not Like your friend hunters."
Slim, het beest had inzicht vermogen.

"Read one of your poets i now there about me."
De bomen ratelde door.

"Ealanor has a mission.......
to run away cause the bad humanity
want to kill her but she has a way out
Run ealanor run.........before its to late

Het gesprek duurde uren.
Toen het ochtend werd klonk er Gehijg
"There coming see you next year."
"tHE SAME..." sprak Nicholas uit.
Het beest vertrok...
Daar kwam de bende.

"Where is it?!"

1 zin speelde door Nicholas gedachten.

"Uncatchable...untcatchable..."

"See You next Year."
Spraken 7 Mannen uit toen ze de tent opbraken.
"Until Next Year..."





EINDE.

Met dank aan Daniel makowski voor zijn mooie bijdrage.

hIghNamely Your Story teller
De Swerts.


Steven de swerts

23-01-2005

steven de swerts

Geregistreerd op:
02 januari 2005

Uit: Belgiť

Initiatief van:

  Bernadette
  Claasje
  helendevink
  Inge *
  Pauline
  Sander

Zelf gedichten insturen kan op:

Gedichtenlog.nl